Solidair Consultancy

Achtergrondinformatie

"Bij een wisselende en/of draaiende wind en/of een veranderende stroom komt het op goed kijken, denken en (snel)handelen aan".


Op zee sta je als zeiler altijd in contact met je omgeving, om zo met snelle acties veranderingen te realiseren.
Fêdde zeilde ooit in de winter van 1993/94 de oceaan over. De ervaringen van toen vormen mede de basis voor de filosofie van ons bureau. Solidair Consultancy werkt met open vizier, oog voor de grote lijnen en de kleine kansen. Een analytische en kritische manier van denken en doen, met een praktisch oplossend vermogen en veel initiatief.
Solidair met de opdracht en Solidair met het resultaaat

Voor het succesvol realiseren van blijvende veranderingen is draagvlak onontbeerlijk.

Fêdde werkte volgens dit principe jarenlang als manager en directeur in de GGZ. Mede dankzij deze achtergrond verbindt hij op een natuurlijke manier de inhoud aan beleid- en bestuurlijke kaders.
Hij schakelt snel op verschillende niveaus en is een krachtige, doelgerichte, zakelijke, innovatieve manager. Hij bindt door zijn persoongerichte stijl van werken, mensen aan ideeën en kan zo consistente veranderingen bewerkstelligen.

Mede dankzij zijn vermogen tot relativeren en zijn humor is hij goed in staat perspectiefwisselingen te realiseren waardoor vaak positieve energie vrij komt. Dit wordt daarna benut om op een "no nonsense" manier het afgesproken resultaat te realiseren.

De cliënt/eindgebruiker staat bij Fêdde altijd centraal! Hij heeft altijd veel oog voor de posite en belangen van de (eind)gebruiker en hij betrekt het cliëntenperspectief altijd bij zijn analyses zowel als bij de realisatie van de gewenste oplossingen.

Ons bureau is mede dankzij Fêdde's grote en gevarieerde netwerk altijd goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de relevante beleidsterreinen.

Solidair Consultancy is per 2017 in transitie, we nemen geen interim managementopdrachten meer aan. U kunt ons bureau benaderen voor:
 

  • Het verbreden en of actualiseren van uw visie en missie;

  • Het uitwerken van innovatieve concepten

  • Een lidmaatschap van uw raad van toezicht of als bestuurder;

  • en veel meer...

Daarnaast is Fêdde beschikbaar voor het coachen en ondersteunen van managers bestuurders en of toezichthouders.