Solidair Consultancy

Innovatie en advies voor GGZ, maatschappelijke dienstverlening en zorglandbouw.

Solidair Consultancy is begin 2000 opgericht door Fêdde Bergsma en o.a. gespecialiseerd in innovatie, advies en (interim)management in de (Geestelijke) Gezondheidzorg en Welzijn.

Fêdde realiseert, mede dankzij zijn brede ervaring, zijn (visionaire) ambities, door verbinding aan te gaan en tegelijkertijd te focussen op zowel de langere termijn doelen als op korte termijn successen. Hij is daardoor prima in staat de doelstellingen te combineren met het managen van belangen en daarmee een zakelijke bedrijfsvoering te realiseren.
Hij is een doelgericht (project)manager die problemen kan oplossen waar anderen faalden en hij rond opdrachten succesvol af waar anderen niet eens aan durfden te beginnen.

Fêdde combineert een analytische geest met "out off the box" denkkracht en doelgericht handelen.

Mede dankzij Fêdde's ruime en gevarieerde ervaring is hij tevens een goede praktijkgerichte coach voor bestuurders en leidinggevenden. De laatste jaren is Fêdde tevens actief als toezichthouder in een aantal besturen.