Solidair Consultancy

Innovatie, advies en management in de (Geestelijke) Gezondheidszorg en Welzijn.

Solidair Consultancy is begin 2000 opgericht door Fêdde Bergsma, o.a. gespecialiseerd in innovatie, advies en (interim)management in de (Geestelijke) Gezondheidzorg en Welzijn.

Fedde zeilde in de negentiger jaren met een stel vrienden de Atlantische oceaan over (van Harlingen naar Martinique). Een indrukwekkende en zeer leerzame ervaring. Mede daarom maakt hij  graag gebruik van maritieme metaforen. 
Daarna werkte hij nog een aantal jaren als manager en directeur in de GGz, maar besloot in 2000 het roer  om te gooeien.

Fêdde realiseert, mede dankzij zijn brede ervaring zijn (visionaire) ambities, door verbinding aan te gaan en tegelijkertijd te focussen op zowel de langere termijn doelen als op korte termijn successen. Hij is daardoor prima in staat zijn doelstellingen te combineren met het managen van belangen en daarmee een zakelijke bedrijfsvoering te realiseren. Hij is een doelgericht (project)manager die problemen kan oplossen waar anderen faalden en hij rond opdrachten succesvol af waar anderen niet eens aan durfden te beginnen.
Fedde combineert een analytische geest met "out off the box" denkkracht en doelgericht handelen.

Mede danzij Fedde's ruime en gevarieerde ervaring is hij tevens een goede praktijkgerichte coach voor leidinggevenden.